pátek 8. ledna 2016

Salesforce Trailhead – vytvoření aplikace na správu návrhů, podnětů od zaměstnanců

Pro tentokrát jsem si zvolila project Salesforce Trailhead: Build a Suggestion Box App. Ve svém blogu popíšu postup vytváření aplikace podle zadání. Bude se jednat o jednoduchou Force.com aplikaci pro management (správu) návrhů. Aplikace umožní zaměstnanci zadat návrh, požadavek na zlepšení, atp. a sleduje „cestu“ návrhu.

Aplikaci nazvu Schránka na návrhy. Do aplikace se vytvoří  jen 1 custom objekt.  Tím bude objekt Návrhy.

Do custom objektu Návrhy vytvořím pole:
1) Popis návrhu pro bližší upřesnění návrhu
2) Kategorie návrhu pro bližší rozčlenění návrhů podle jednotlivých oblastí zájmu.
3) Status - zde sleduji, v jakém stavu je návrh (např. nový, ve fázi vyhodnocování, implementace, odmítnutí atp.).
4) Pole s datumem - zaznamenávám datum implementace.
Protože jsem přidávala nová pole, je vhodné upravit  nastavení rozvržení stránky - Page Layout.

Obr. vytvoření nového návrhu

A protože je požadavek, aby zaměstnanci mohli bezprostředně zadávat data i do mobilní aplikace – upravím pro ně prostředí pomocí Compact Layout. Úpravou prostředí mám na mysli, že zpřehledním rozložení podstatných polí v mobilní aplikaci Salesforce1.

Přidám Global Action. Global Action pomáhají eliminovat množství kliků a prokliků v aplikaci. V tomto případě si nastavím jako defaultní hodnotu Statusu volbu New. Dokončit a zviditelnit úpravy musím v Publisher Layouts.

Podle požadavku, nastavím validační pravidlo, které ověří, že datum implementace nespočívá v budoucnosti.

Vytvořím proces (pomocí Process Builder), který aktualizuje pole, když hodnota jiného pole se změní. V našem případě, když se vyplní pole Datum implementace, automaticky se změní hodnota pole Status - z hodnoty New na Implemented.

Závěrem připravím reporty, grafy a nástěnky. Cílem je sledovat návrhy a monitorovat, jak firma pracuje s návrhy.
Obr. dashboard


Nejzajímavější na tomto projektu bylo vytvoření automatizovaného procesu, kdy hodnota jednoho pole ovlivní hodnotu jiného pole.

Hana Srnová


Žádné komentáře:

Okomentovat