pátek 12. února 2016

Import Dat - úprava vstupních dat, mapování polí, Data Import Wizard

Zadání: mám excelovský soubor s kontakty. Jsou zde uvedeny firmy a kontaktní osoby. Potřebuji tato data naimportovat do Salesforce.

Zde si názorně ukážeme, jak upravit vstupní data, aby import byl úspěšný.

Obr. vstupní data

Letmým pohledem je patrné:
1) Jméno, příjmení, titul – chaoticky řazené. Někdy titul před jménem, jinde za jménem. Křestní jméno a příjmení v opačném pořadí, jinde chybí křestní jméno. Pro potřebné úpravy je vhodné použít standardních excelovských funkcí.


2) Telefon: někde telefonní spojení uvedeno není, někde jsou telefonní čísla dvě. Při importu by to mohlo činit problémy. Rozdělíme tento sloupec na sloupce 2: Mobile a Phone.


Zároveň provedeme mapování polí. Tzn. že sjednotíme terminologii v excelovském souboru s vhodnými názvy polí v našem Salesforce prostředí.

Obr. upravený soubor připravený k importu

Upravený soubor uložíme ve formátu csv.

Pro import dat Accountů a Kontaktů můžeme použít Data Import Wizard.

Obr. průvodce Data Import Wizardem

Závěrem ověřím správnost naimportovaných dat. Můžu použít report, ověřit kartu Accountu, kartu Kontaktu, vytvořit si vlastní View. 
Obr. přehled kontaktů

Žádné komentáře:

Okomentovat