úterý 12. ledna 2016

Vztah mezi dvěma poli. Vzorec a checkbox.


Výchozí předpoklad: Jestliže je vyplněna hodnota jednoho pole, chci automaticky doplnit hodnotu jiného pole. Použiji vzorec k nastavení hodnoty checkboxu.


Zjednodušený příklad 1: má firma se mnou uzavřenou smlouvu na dobu určitou? To znamená - je vyplněno pole Datum ukončení smlouvy? Jestliže ano, chci aby pole - typu checkbox s názvem Smlouva na dobu určitou, bylo zaškrtnuto. Jestliže Datum ukončení smlouvy není vyplněno, nejedná se o smlouvu na dobu určitou a pole Smlouva na dobu určitou zůstane nevyplněno.

A jaký význam takové pole se zaškrtnutým nebo prázdným checkboxem může mít? Může se hodit pro rychlou orientaci na kartě Accountu, Kontaktu... Může najít uplatnění během tvorby reportů atp.

Ukázka řešení:

Obr. vztah mezi poli – picklist
 Vzorec vypadá takto:


Obr. vzorec


Příklad 2: A pokračujeme dále. Modifikuji zadání takto: mám smlouvu na dobu určitou. V případě, že mi smlouva skončí, ráda bych, aby checkbox byl opět nevyplněný.

Ukázka řešení 2:
Obr. změna zadání, nájemní smlouva na dobu určitou již skončila, checkbox je nevyplněný:
Vzorec 2 vypadá takto:


Obr. vzorec2

1 komentář: